Harmonogram wsparcia dla Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - Aktywny Senior [styczeń 2022]:

Plik PDFHarmonogramy wsparcia dla DDP dla Seniorów w Kosinie - styczeń 2022 [PDF]

Funduusz Europejski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że od 27.12.2021 r. rozpoczyna działalność Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie w ramach projektu pn. „Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie -AKTYWNY SENIOR” realizowanego przez Gminę Łańcut/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.08.00-18-0004/20-00 z dnia 11 sierpnia 2021 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych  i zdrowotnych -ZIT.

Jednocześnie informujemy, że pozostało kilka wolnych miejsc.

Wszystkich chętnych zapraszamy.

Dyrektor GOPS 

Marta Zięba Kuźniar

Harmonogram wsparcia dla Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - Aktywny Senior [grudzień 2021]:

Plik PDFHarmonogramy wsparcia dla DDP dla Seniorów w Kosinie - grudzień 2021 [PDF]