Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, informuje, że w ramach zapewnienie trwałości świadczenia usług opiekuńczych w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie po zakończeniu realizacji projektu pn. "Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - zapewnia instytucjonalną gotowość do utrzymania trwałości w/w projektu w okresie od 01.09.2023 r. do 30.11.2025 r. w postaci:

- 30 miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - Aktywny Senior ponoszona będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łańcut nr  XLII/713/23 z dnia 16 czerwca 2023 r.


Załączniki:
Utrzymanie trwałości projektu pn. "Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - Aktywny Senior" [PDF]