Debata społeczne w Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Kosinie.

Debata Społeczna
Debata Społeczna
Debata Społeczna
Debata Społeczna
Debata Społeczna
Debata Społeczna