O nas - Osrodek opieki dziennej w Kosinie Celem głównym projektu jest poprawa poziomu jakości życia 30 seniorów powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących obszar Gminy Łańcut poprzez utworzenie i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Kosinie – AKTYWNY SENIOR z 30 miejscami świadczenia usług społecznych.

Naszym Seniorom zapewniamy:

 • profesjonalną opiekę,
 • wyżywienie (2 posiłki dziennie),
 • dowóz,
 • poradnictwo psychologiczne, dietetyczne, terapeutyczne, socjalne, 
 • rehabilitację ruchową lub fizjoterapię,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym,
 • zajęcia wspierająco ruchowe z instruktorem,
 • trening kompetencji życiowych,
 • wyjazdy rozwijające i wzmacniające aktywność,
 • wsparcie w pokonywaniu życiowych trudności i ograniczeń,
 • imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie,
 • poczucie bezpieczeństwa i miłą atmosferę,
 • towarzystwo i kontakt z rówieśnikami.

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – AKTYWNY SENIOR zapewniał będzie:

1. Usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej z 30 miejscami świadczenia usług opiekuńczych tj. 1 opiekun na 10 osobową grupę. Usługi obejmować będą pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, opiekę higieniczną, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze dostosowane będą do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
2. Usługi rehabilitacji/fizjoterapii jako element specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone będą codziennie. Będą mieć na celu usprawnienie  zaburzonych funkcji organizmu Uczestników Projektu. Zakres wsparcia określony będzie według potrzeb indywidualnych Uczestników Projektu.
3. Usługi obejmujące aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej: 

1) Indywidualne wsparcie psychologiczne, dietetyczne, terapeutyczne, socjalne, obywatelskie:

 • psychologiczne ukierunkowane na profilaktykę zdrowia psychicznego lub poprawę stanu zdrowia psychicznego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • dietetyczne – ogólne zasady żywienia osób starszych, dobór właściwej diety w zależności od potrzeb/chorób/schorzeń osób starszych, indywidualne porady dietetyczne w zależności od problemów uczestnika,
 • terapeutyczne – ćwiczenia czynne, bierne i wspomagane zależnie od zdefiniowanych potrzeb podopiecznego, które mogą być wykonywane w bezpieczny sposób w domu,
 • socjalne/obywatelskie – wsparcie w zakresie przepisów prawa rodzinnego opiekuńczego, poznanie lub zgłębienie wiedzy na temat przysługujących praw i uprawnień osób starszych, pomocy w pisaniu pism urzędowych w kontekście zgłaszanych problemów.

2) Grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym (terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia, bierna i czynna, biblioterapia, choreoterapia, filmoterapia, zdobnictwo – dekoratorstwo (ikebana), inne w zależności od potrzeb seniorów).

3) Grupowe zajęcia wspierające ruchowo z instruktorem: rekreacyjne/sportowe. Zajęcia polegające na ćwiczeniach/gimnastyce dostosowanej do osób starszych, ich indywidualnych problemów zdrowotnych.

4) Grupowy trening kompetencji życiowych. Polegający m.in. na rozwijaniu umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów towarzyskich, nauka lub przywrócenie samodzielności życiowej, poznanie różnorodnych ćwiczeń koncentracji uwagi, metod i technik usprawniających działanie pamięci, a także zasad zapamiętywania w celu jak najdłuższej sprawności psychicznej pozwalającej na efektywne i samodzielne funkcjonowanie w społeczności. 

4. Wyjazdy  rozwijające i wzmacniające aktywność Uczestników Projektu (kino, teatr, basen itp.) oraz imprezy kulturalne, rekreacyjne zorganizowane przez seniorów, połączone z różnymi świętami.
5. Uczestnicy Projektu będą dowożeni z miejsca zamieszkania do Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – AKTYWNY SENIOR i z powrotem.
6. Uczestnikom Projektu zostanie zapewnione wyżywienie (catering) 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad).